Danh mục biểu mẫu sinh viên
26/07/2021 - Lượt xem: 4716

STT

Tên biểu mẫu

Tải file

Ghi chú

Phòng Đào tạo đại học – Nghiên cứu khoa học

1

Đơn xin đăng ký học phần

Xem link (tại đây)

 

2

Đơn xin hủy học phần

 

3

Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần (chuyển điểm)

 

4

Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

 

5

Đơn xin quay trở lại trường học tập

 

6

Đơn đề nghị xét tốt nghiệp

 

7

Đơn xin chuyển trường

 

8

Đơn xin thôi học

 

9

Giấy uỷ quyền

 

10

Đơn xin gia hạn thời gian học tập

 

11

Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp và phụ lục văn bằng tốt nghiệp

 

12

Đơn xin cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học

 

Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng

1

Đơn xin hoãn thi

Xem link (tại đây)

 

2

Đơn xin phúc khảo

 

3

Đơn xin thi ghép lớp các môn lý thuyết

 

Trung tâm Trải nghiệm & Việc làm sinh viên

1

Giấy xác nhận sinh viên

Xem link (tại đây)

 

2

Giấy xác nhận vay vốn

 

3

Phiếu đăng ký hỗ trợ thực tập

 

4

Phiếu đánh giá của đơn vị thực tập

 

5

Mẫu đơn xin miễn giảm

 

Phòng Tài chính Kế toán

1

Đơn giải trình việc không đóng học phí/ lệ phí qua cổng thông tin sinh viên

Xem link (tại đây)

 

2

Đơn đề nghị hoàn học phí