Danh mục biểu mẫu sinh viên
26/07/2021 - Lượt xem: 3416

Tên biểu mẫu

Tải file

Ghi chú

Đăng ký học phần

(Tại đây)

 

Đơn đăng ký kỳ thi phụ môn Thực hành

(Tại đây)

 

Đơn đăng ký kỳ thi phụ môn Lý thuyết

(Tại đây)

 

Đơn hoc cải thiện điểm

(Tại đây)

 

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

(Tại đây)

 

Đơn xin chuyển trường

(Tại đây)

 

Đơn xin hoãn thi

(Tại đây)

 

Phiếu đăng ký học lại môn học phần

(Tại đây)

 

Phiếu đăng ký học và thi Tiếng Anh

(Tại đây)

 

Phiếu đăng ký học và thi Tin học

(Tại đây)

 

Đơn đăng ký thi lại Tiếng Anh_Tin học

(Tại đây)

 

Phiếu đăng ký thi  Kiểm tra, đánh giá năng lực Tin học chuẩn đầu ra

(Tại đây)

 

Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần

(Tại đây)

 

Xác nhận sinh viên đang học (Tại đây)  

Đơn đề xuất xét tốt nghiệp

(Tại đây)

 

Đơn Đăng kí học Bổ túc kiến thức

(Tại đây)  

Đơn xin chuyển lớp danh nghĩa

(Tại đây)  
Đơn xin cấp học bổng (năm học) (Tại đây)  

Đơn xin giảm học phí

(Tại đây)  

Giấy xác nhận sinh viên

(Tại đây)  

Giấy xác nhận vay vốn

(Tại đây)  

Đơn xin cấp học bổng khó khăn

(Tại đây)  

Đơn xin gia hạn học phí

(Tại đây)  


Tập tin đính kèm