Đổi mật khẩu tài khoản OFFICE 365
12/10/2021 - Lượt xem: 451

Cách 1: Sinh viên, Giảng viên vào trực tiếp tại trang https://office.com

Cách 2: Sinh viên, Giảng viên vào trang http://changepassword.nhg.vn